Czego się naumiała studentka IWOK UKSW?

Archiwum: styczeń 2010

naukowe/naukopodobne

Wiara i kultura: potrzeba wzajemnych powiązań. Jakich?

Teologia katolicka nie może pomijać w swych rozważań kwestii związanych z kulturą. Na przestrzeni historii pojawiły się w tej nauce dwie tendencje: wertykalna, skrajnie oddzielająca historię świętą od świeckiej i naturę od łaski, oraz tendencja horyzontalna, przyjmująca fakt, ze Kościół istnieje w konkretnym czasie i wpływa na wszystkie dziedziny życia kulturalnego. Ta ostatnia myśl będzie kon... czytaj dalej

komentarze: 1
studenckie refleksje

Globalna komunikacja

Szukając informacji do napisania pracy trafiłam na coś, co daje wiele do myślenia. "Najbardziej chyba jaskrawy i znaczący aspekt globalizacji prezentują środki masowego przekazu. „Trzecia rewolucja przemysłowa", jak ją określono, polegała na innowacjach technicznych w dziedzinie środków przekazu i nadzwyczajnym postępie informatyki. Rzeczą trudną lub zgoła niemożliwą byłoby pojąć globalizacj... czytaj dalej

komentarze: 1
studenckie refleksje

SCHIZO

Jakże miło pośród poważnych wywodów filozoficznych napotkać na beztroskie Schizo. Moi ulubieni myśliciele (z grona tych omówionych na wykładzie z kultury nowoczesności), Gilles Deleuze i Felix Guattari, zechcieli rozprawić się z zakompleksionym Edypem, leczącym się w gabinecie Freuda. Wtargnęli tam z okrzykiem: „coś tu cuchnie! cuchnie wielką śmiercią i małym ja". Zrobili to, by przenieść anali... czytaj dalej

komentarze: 2
dziennik studentki

Co to jest prolog?

Czytałam notatki z Dziejów Apostolskich i pism Pawłowych. Było m.in. o tym, że Herodot, pisząc dzieło historyczne, chciał wyjaśnić świat, w którym żyje, przedstawić swoją wersję wydarzeń ("jak doszło do tego konfliktu, z którego powstał nasz świat?"). By nadać czytelnikowi odpowiednią perstektywę, pisze prolog, w którym przedstawia swoje intencje. Prolog występował w antycznym dramacie i w dzie... czytaj dalej

komentarze: 2
naukowe/naukopodobne

O czym każdy katolik wiedzieć powinien? c.d. :)

Kąpiel wodna i słonecznaOsobnego omówienia wymaga ten rodzaj korzystania z dobrodziejstw przyrody, jakim jest kąpiel. Rzecz jest sama w sobie celowa i dobra. Kąpiel zarówno słoneczna jak i wodna, stanowi bardzo cenny, naturalny środek podnoszenia zdrowia i sprawności fizycznej. Kąpiel wzmacnia, odświeża, hartuje zdrowie, wyrabia sprężystość i sprawność ciała. Jej uprawianie podlega jednak, jak ... czytaj dalej

komentarze: 2
studenckie refleksje

Planowanie rodziny czy antykoncepcja?

Na ostatnim wykładzie z sakramentologii była mowa o małżeństwie. Przy tej okazji ksiądz polecił naszej uwadze aparacik zwany Persona. Służy do pomiaru płodności na podstawie badania próbki moczu. Urządzenie jest wyposażone w 3 światełka (tu zacytuję słowa księdza): czerwone - zakaz wjazdu, zielone - droga wolna i żółte - aparat nie wie. Z czasem aparat ponoć „uczy się" danej kobiety i ilość dn... czytaj dalej

komentarze: 2
naukowe/naukopodobne

O czym każdy katolik wiedzieć powinien?

Szukałam czegoś innego, trafiłam na to: Zabiegi kosmetyczneZe sprawą wyglądu zewnętrznego bardzo ściśle łączy się zjawisko stosowania pewnych przyjętych ogólnie zabiegów upiększania wyglądu ciała i jego poszczególnych członków, zwłaszcza głowy, twarzy, rąk i nóg. Zabiegi te, o ile nacechowane są znamieniem umiaru oraz nie natchnione złą intencją, nie są czymś moralnie złym. Przeciwnie, jeśli... czytaj dalej

dziennik studentki

Nasza sesja zła!

- Wielebny nr 1 (bez nazwisk będzie, żeby sobie kłopotów nie narobić) stwierdził, że w wybranym terminie przeegzaminuje 25 osób, a reszta niech się sama zatroszczy o to, by zostać przepytaną. I co z tego, że jest za... tzn. świętym obowiązkiem jest zapewnienie każdemu studentowi terminu, w którym można zdać egzamin?- Wielebny nr 2 (teolog moralista - zwróćmy na to uwagę!) miał przeprowadzić w c... czytaj dalej

komentarze: 1
TorPoezradczyska.jpg
studenckie refleksje

Poezja – gdzie jej miejsce?

"MULTIPOEZJA" jest autorskim projektem polegającym na poszukiwaniu nowego sposobu istnienia poezji we współczesnym świecie. Skazana na dogorywanie na zapomnianych półkach księgarskich, poezja straciła właściwą sobie siłę i wigor.Czytając to pomyślałam, że jest w tym trochę racji. Warto korzystać z nowych środków przekazu, by poezja mogła skuteczniej docierać do odbiorcy. Dziś mamy wiele str... czytaj dalej

komentarze: 1