Czego się naumiała studentka IWOK UKSW?

Archiwum: maj 2010

franciszek_1.jpg
naukowe/naukopodobne

"Zwyczajne i niezwyczajne przypadki panny violki i pana Waldemara Drugiego Mącidreszczańskiego - cd." jako przykład twórczego wykorzystania nowych mediów. c.d.

Ważną cechą nowych mediów, mającą odbicie w blogu Hani, jest transkodowanie. Proces ten polega na zmianie mediów w dane komputerowe, np. obraz komputerowy jest w rzeczywistości tylko zbiorem pikseli. Użytkownik nie dostrzega tej zmiany, ponieważ dokonuje się ona na poziomie wewnętrznej budowy informacji przechowywanej i odczytywanej przez komputer. Tu jeden plik wchodzi w dialog z innymi, tworz... czytaj dalej

komentarze: 4
archiwum.jpg
naukowe/naukopodobne

"Zwyczajne i niezwyczajne przypadki panny violki i pana Waldemara Drugiego Mącidreszczańskiego - cd." jako przykład twórczego wykorzystania nowych mediów.

...czyli praca zaliczeniowa ku pamięci panny Violi. ...i ku czci jej przeuroczej Mamusi Hani. Najogólniej można zdefiniować Internet jako sieć o globalnym zasięgu, łączącą pojedyncze komputery i lokalne podsieci. W ramach tej globalnej sieci, funkcjonują różne systemy informacyjne, z których najbardziej popularny jest WWW (World Wide Web, w skrócie określany również jako Web). Opiera się on... czytaj dalej

naukowe/naukopodobne

Nasz podstawowy obowiązek

Kolejna praca zaliczeniowa... ale wrzucam ją tu, bo tak naprawdę ten kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczy każdego z nas. W jaki sposób kanon 225 § 1 realizuje naczelną dyspozycję prawa kościelnego: salus animarum est suprema lex Ecclesiae? Wybrany przeze mnie kanon 225 § 1 realizuje naczelną dyspozycję prawa kościelnego poprzez określenie powołania wiernych świeckich do działalności a... czytaj dalej

studenckie refleksje

Czy chrześcijanin musi być poważny? Refleksje o cnocie humoru.

Ks. Tadeusz Dajczer w swojej książce pt. „Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości" pisze o pozytywnej wartości poczucia humoru i jego znaczenia dla wzrostu naszej wiary. Myślę, że temat ten jest bardzo ważny i aktualny, ponieważ dziś rzadko możemy zobaczyć uśmiechniętą twarz i człowieka, który nie narzeka, nie użala się nad sobą, jest pogodny. Warto więc przypominać, że chrześcijań... czytaj dalej

komentarze: 41
naukowe/naukopodobne

Ciało w ikonie

Ikona nie jest zwykłym, standardowym, obrazem o tematyce religijnej. Znacznie odbiega od zachodnich kanonów piękna, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Ikonografowie świadomie rezygnują z malarskich nowinek, takich jak światłocień, perspektywa zbieżna oraz wszelkie techniki, mające sprawić wrażenie iluzji, trójwymiarowości, czy tzw. „głębi" w obrazie. To wszystko sprawia, że patrzymy na ikony b... czytaj dalej